Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.37/31.08.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Andrieșeni a debitelor ce reprezintă amenzi contravenționale
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.35/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
09.09.2021 Publicație de căsătorie Soroceanu Mădălin și Dediu Paraschiva Roxana
03.09.2021 Publicație de căsătorie Lăpușneanu Ionuț și Chiriac Ionela Cătălina
26.08.2021 Publicație de căsătorie Gîlcă Andrei Bogdan și Bejan Andreia Iuliana
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.33/30.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.32/30.07.2021 de revocare a hotărârii Consiliului Local Andrieșeni nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului Local Andrieșeni nr.35/30.11.2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.31/30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Zvarăște Elena
Hotărârea nr.30/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.29/30.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobaea comisionului de garantare
Hotărârea nr.28/30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2021
Hotărârea nr.27/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.25
Hotărârea nr.24
04.08.2021 Publicație de căsătorie Burdun Mihai Andrei și Cojocaru Camelia Andreea
22.07.2021 Publicație de căsătorie Vizitiu Gheorghița Denis și Chimu Andreea Elena
22.07.2021 Publicație de căsătorie Cojocaru Constantin și Tihu Daniela Mariana
22.07.2021 Publicație de căsătorie Maticiuc Ionuț și Bunduc Geanina Paraschiva
Hotărârea nr.23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului local Andrieșeni nr. 35/30 noiembrie 2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind alegerea președinților de ședință
Hotărârea nr.20/31.03.2021 privind stabilirea graficului de ședințe ale Consiliului local pentru trim. II, 2021
Hotărârea nr.19/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării unui număr de 9630 buc. puieți forestieri și de ornament în vederea plantării acestora pe marginea drumurilor din domeniul public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.18/31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune neatribute, aparținând domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.17/31.03.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.2/28.01.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
Hotărârea nr.3/28.01.2021 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.4/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.5/28.01.2021 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.6/28.01.2021 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.7/28.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Comunitare Consultative
Hotărârea nr.8/28.01.2021 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Andrieșeni pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea includerii în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași, a clădirilor unităților de învățământ de pe raza comunei
Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Andrieșeni, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare comunei Andrieșeni, județul Iași, tranzitate de traseele județene, pentru Noul program de transport public județean de persoane prin curse regulate
Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor imobile (drumuri, poduri și podețe) aparținând domeniului public și privat al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2020
Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind actualizarea listei bunurilor de retur ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași administrate de operatorul APAVITAL S.A. Iași
Hotărârea nr.17/31.03.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
Hotărârea nr.18/31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune neatribute, aparținând domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.19/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării unui număr de 9630 buc. puieți forestieri și de ornament în vederea plantării acestora pe marginea drumurilor din domeniul public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.20/31.03.2021 privind stabilirea graficului de ședințe ale Consiliului local pentru trim. II, 2021
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind alegerea președinților de ședință
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului local Andrieșeni nr. 35/30 noiembrie 2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.27/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.28/30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2021
Hotărârea nr.29/30.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobaea comisionului de garantare
Hotărârea nr.30/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.31/30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Zvarăște Elena
Hotărârea nr.32/30.07.2021 de revocare a hotărârii Consiliului Local Andrieșeni nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului Local Andrieșeni nr.35/30.11.2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.33/30.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.35/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.37/31.08.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Andrieșeni a debitelor ce reprezintă amenzi contravenționale

Vizualizari: 22
Data creare: 05-07-2021 22:51:43

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ - teritorială Andrieșeni, județul Iași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 5, 6, 36 pe o perioadă de 60 de zile, conform art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului (15.01.2021)

Vizualizari: 52
Data creare: 15-01-2021 12:47:54

Anunț Concurs de recrutare post contractual vacant șofer

Primăria comunei Andrieșeni, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer în cadrul Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu microbuzul pe raza comunei Andrieșeni, cu normă intreagă, pe durată nedeterminată.

A. Postul vacant:
- șofer în cadrul Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu microbuzul pe raza comunei Andrieșeni

D. Probele stabilite pentru concurs:
- selecția dosarelor de înscriere în data de 26 noiembrie 2020, ora 10.00
- proba scrisă în data de < Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer în cadrul Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu microbuzul pe raza comunei Andrieșeni, cu normă intreagă, pe durată nedeterminată

Vizualizari: 79
Data creare: 11-11-2020 11:40:10

Realizări în comuna Andrieșeni


Proiecte realizate și în curs de realizare din comuna Andrieșeni

Foto
Proiect european pentru asfaltare, canalizare, construire muzeu, cămin cultural și centru de consiliere, început în anul 2011

Vizualizari: 298
Data creare: 02-06-2020 09:44:24

Anunț completare date registrul agricol 2020

Obligații ale persoanelor fizice și juridice cu privire la completarea datelor în registrul agricol pentru anul 2020

Documente pdf
Anunț completare date registrul agricol pe anul 2020

Vizualizari: 149
Data creare: 30-12-2019 10:11:26

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Așezare geografică Comuna Andrieșeni, județul Iași

În bazinul mijlociu al Jijiei, la extremitatea nordică a județului Iași, este situată comuna Andrieșeni, ca toponim fiind unicat în România. Față de municipiul Iași, în a cărui puternică zonă de influență se află, distanța de cca. 55 km se parcurge pe calea ferată Iași - Dorohoi sau cu autobuzul pe traseul Iași - Țigănași - Vlădeni - Andrieșeni.

Pe meleagurile pe care este situată comuna, cu un peisaj de dealuri joase, cu platouri întinse, cu șesul larg al Jijiei și cu văile mai mici ale afluenților acesteia, omul a trăit din timpuri imemoriale. El a găsit în aceasta regiune pășuni și fânețe bogate, ape, soluri fertile și chiar păduri.

Cea mai mare parte a locuitorilor s Citeste mai mult...

Vizualizari: 343
Data creare: 26-11-2019 22:48:02

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 117
Data creare: 11-11-2019 23:02:24

Buletin informativ

Buletin informativ


a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Andrieşeni:

Constituţia României;

Legea 215/2001 - republicată privind administraţia publică locală;

Legea 195/2006 Legea - cadru a descentralizării;

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Legea 51/2006 - republicată privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Legea 188/1999 - republicată privind statutul funcţionarilor publici;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii;

Legea 544/2001 privind libe Citeste mai mult...

Vizualizari: 119
Data creare: 11-11-2019 22:57:01

Serviciul situatii de urgenta - atributii de baza

Departamentul "Serviciul Situatii de urgenta" isi desfasoara activitatea in sediul Primariei Comunei Andrieşeni. Acesta este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului Comunei Andrieşeni.

Misiunea si scopul compartimentului de munca:

1. Serviciul Situatii de urgenta are ca misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

Atributiile compartimen Citeste mai mult...

Vizualizari: 125
Data creare: 11-11-2019 22:45:46

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza și se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 147
Data creare: 11-11-2019 22:40:19

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 121
Data creare: 11-11-2019 22:35:21

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

1. Cerere tip (formularul -model F.1.);
2. Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000;
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism ( in copie)

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 și 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni și doar o singura data.

Vizualizari: 116
Data creare: 11-11-2019 22:33:18

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucra Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 116
Data creare: 11-11-2019 22:30:45

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire este necesar sa se completeze și sa se depuna la emitent o cerere-tip, dupa modelul atasat.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 126
Data creare: 11-11-2019 22:28:14

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la administratia publica locala, care va cuprinde:

-Cerere tip ;
-Copie dupa titlu asupra imobilului ;
-Copie certificat de urbanism ;
-Documentatia tehnica - D.T.(in doua exemplare) ;
Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ;
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ;
- Dovada privind achitarea taxelor legale Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 11-11-2019 22:27:10

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente:

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 124
Data creare: 11-11-2019 22:22:46

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 125
Data creare: 11-11-2019 22:19:18

Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001

Persoana responsabila pentru aplicarea Legii 544/2001 in cadrul institutiei noastre.

Vizualizari: 116
Data creare: 11-11-2019 22:18:00

Detalii referitoare la Autorizația de Construire

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea prevederilor legale, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și functionarea constructiilor.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, autorizatia de construire se elibereaza in baza unei cereri a solicitantului pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum și a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora;

b) lucrari Citeste mai mult...

Vizualizari: 138
Data creare: 11-11-2019 15:33:46

Detalii referitoare la Certificatul de Urbanism

In vederea autorizarii lucrarilor de constructie, una dintre etape este obtinerea Certificatului de urbanism, act de informare emis de administratia publica locala.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Certificatul urbanism este actul de informare emis de administratia publica locala (presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor sau comunelor) prin care:

- face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și constructiilor existente la data solicitarii;

- stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul Citeste mai mult...

Vizualizari: 142
Data creare: 11-11-2019 15:30:08

Legea achizițiilor publice

Legea achizițiilor publice

Documente pdf
Legea Achizitiilor Publice (publicata in data de 21 07 2015)

Vizualizari: 116
Data creare: 11-11-2019 15:28:03

HG 449/2016 din 22 iunie 2016 ref. la concediul și indemizatia de creștere a copilului

In temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, Guvernul a adoptat o noua hotarare (HOTĂRÂREA Nr. 449/2016 in data de 22 iunie 2016) prin care se modifica și completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Va invitam sa analizati continutul acesteia pentru a afla in ce conditii persoana îndreptățită poate intra in posesia acestei indemnizatii. De asemenea veti gasi atasate Cereri t Citeste mai mult...

Documente pdf
HOTĂRÂRE Nr. 449 2016 din 22 iunie 2016 referitoare la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Cerere pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata imdenizatiei lunare
Optiunea 1-1an
Optiunea 2- 2ani
OrdMMuncii1099_prel_rel_ICC_iun16
Tab aplic norme cic_28iun16

Vizualizari: 137
Data creare: 11-11-2019 15:05:09

Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului pentru salariați

Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (in copie)
-cerere tip- (Anexa 1);
-documente identitate parinti;
-certificat casatorie;
-certificate de nastere ale tuturor copiilor- original și copie;
-extras de cont pe numele solicitantului;
-dosar cu șina.
-adeverința tip - (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de nasterea copilului); Observație: adeverință tip - format nou (Anexa 2) mentionează și numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 11-11-2019 15:03:50

Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocația de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori și care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:
-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) - copie și original;
-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie și original);
-Certificat atestare fiscala pentru anul anterior depunerii cererii
-certificatul de căsătorie al părinților (copie și original);
-certificate de nastere ale copiilor minori și cărți de identitate (dupa caz);
-adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de somaj / ajutor social / dec Citeste mai mult...

Vizualizari: 125
Data creare: 11-11-2019 15:02:25

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
1. accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii;
2. neoplaziilor și celorlalte boli prevăzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;
3. bolilor obisnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea este:
1. de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;
2. de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;
3. de gradul III, caracterizată prin pie Citeste mai mult...

Vizualizari: 126
Data creare: 11-11-2019 15:01:22

Acte necesare pentru alocatia de stat pentru copii - pentru copiii născuți în U.E.

Alocatia de stat pentru copii - pentru copiii născuți în U.E.

- CERTIFICAT NASTERE COPIL - copie și original
- BULETINE/CARTI IDENTITATE PARINTI - copie și original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreste plata în cont bancar);
- Dosar șina;
- Formularul E 411/Adeverință de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a născut copilul) sau adeverință de salariat cu menționarea datei angajării pentru părinții care lucrează în România.
In situația in care părinții nu sunt căsătoriți, se solicita prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 124
Data creare: 11-11-2019 14:59:42

Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

ACTE NECESARE DOSAR:
-dosar cu șina,
-cerere completata și semnata de reprezentantul legal al copilului;
-originalul și copia certificatului de nastere al copilului;
-actul de identitate al reprezentantului legal;
-documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal și orice alte documente justificative, dupa caz;
-daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont, cont IBAN de la banca.
In situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicit prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 129
Data creare: 11-11-2019 14:58:44

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;
- certificatele de nastere ale copiilor;
- certificatul de căsătorie;
- hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2017 va fi completata cu ve Citeste mai mult...

Vizualizari: 125
Data creare: 11-11-2019 14:56:49

Impozite și taxe- prezentare generală

Departamentul Impozite și Taxe Locale al Comunei Andrieşeni are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, pe raza administrativ - teritorială a Comunei Andrieşeni.

Modalitățile de informare puse la dispoziția contribuabililor sunt:
• informarea directă prin intermediul funcționarilor publici care deservesc ghișeele pentru activitatea cu publicul, deschise la sediul instituției noastre din Primăria Andrieşeni http://comunaandrieseni.ro/ari2_160-impozite_si_taxe.html.

Vizualizari: 124
Data creare: 11-11-2019 14:55:04

Facilități pentru persoane fizice și juridice

Facilități pentru persoane fizice și juridice:

1. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de trasport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizatii nu se aplica pentru veteranii de razboi
2. Impozitul pe cladiri și impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi și vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit
3. Impozitul pe cladiri, impozitului pe teren și taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, și de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la pct.3

Vizualizari: 119
Data creare: 11-11-2019 14:48:04

Acte necesare pentru eliberare documente primarie

Acte necesare pentru eliberare documente primarie

Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal:

1. Carte de identitate
2. Plata la zi a impozitelor și taxelor locale
3. Achitarea unei taxe de 10 leiActe necesare pentru inscriere autovehicule

1. Fisa de inmatriculare
2. Copie carte identitate
3. Achitarea unei taxe de 62 lei

Vizualizari: 118
Data creare: 11-11-2019 14:46:54

Certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice - formulare

Obtinerea certificatului de atestare fiscala este reglementata de Ordinul MFP nr. 752/2006, care a fost modificat prin Ordinul MFP nr. 393/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013.

Reglementarile, care au devenit aplicabile de la 1 mai 2013, fiind valabile și in acest an, au completat cu noi informatii referitoare la starea obligatiilor fiscale lista mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazuta la sectiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscala. Astfel, de la 1 mai, documentul precizeaza daca anumite datorii ale contribuabilului sunt in executare silita sau suspendate la executare silita.

Pentru a obtine certificatul de atestare fiscala, firmele trebuie sa solicite documentul la unitatea fiscala Citeste mai mult...

Vizualizari: 129
Data creare: 11-11-2019 13:37:13

Certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice - formulare

Obtinerea certificatului de atestare fiscala este reglementata de Ordinul MFP nr. 752/2006, care a fost modificat prin Ordinul MFP nr. 393/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013.

Reglementarile, care au devenit aplicabile de la 1 mai 2013, fiind valabile și in acest an, au completat cu noi informatii referitoare la starea obligatiilor fiscale lista mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazuta la sectiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscala. Astfel, de la 1 mai, documentul precizeaza daca anumite datorii ale contribuabilului sunt in executare silita sau suspendate la executare silita.

Pentru a obtine certificatul de atestare fiscala, firmele trebuie sa solicite documentul la unitatea fiscala Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 11-11-2019 13:05:58

Termene de plată a impozitelor locale

1. Impozitul pe cladiri, teren și taxe pe mijloacele de transport se plateste anual pana la datele 31 martie și 30 septembrie inclusiv
2. Pentru neplata impozitului pe cladiri și teren precum și a taxei pentru mijloacele de transport pentru persoanele fizice și juridice se percep penalizari de 0,1% zi calendaristica
3. Plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren și a taxei pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

Vizualizari: 120
Data creare: 11-11-2019 13:04:06

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Comuna este alcătuită din șapte sate: Andrieșeni, Buhăeni, Drăgănești, Epureni, Fântânele, Glăvănești și Spineni, având o suprafață de 9200 ha și o populație de cca. 4100 locuitori.