Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022Ultimele documente incărcate


Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.52/ 21.04.2023 privind privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 28.04.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.41/ 30.03.2023 privind desființarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.30/ 28.03.2023 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție de muncitor necalificat în compartimentul administrativ și gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.22/ 28.03.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția lucrărilor de „Alimentare cu energie stație de epurare localitatea Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr. 1003349614/11.08.2020” și „Alimentare cu energie SPAU 1, sat Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr.1003352388/14.08.2020”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.21/ 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 30.03.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.15/ 27.02.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu costume populare a obiectivului: Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.11/ 07.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 13.02.2023, ora 14,00
Anunț Rezultat final Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori
20.04.2023 Publicație de căsătorie Aane Petrișor Visarion și Costin Larisa Monica
Informații privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 la 31.03.2023
Informații privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 la 30.09.2022
Anunț Rezultat selecție dosare Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori, proba scrisă 21.04.2023, ora 10.00
Hotărârea nr.15/30.03.2023 privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, 2022
Hotărârea nr.14/30.03.2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între comuna Andrieșeni, județul Iași și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.13/30.03.2023 privind actualizarea devizului general - rest de executat pentru obiectivul de investiții 2. Canalizare și epurare ape uzate a localității Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.12/30.03.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.11/30.03.2023 privind aprobarea planului local de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.10/30.03.2023 privind propunerea de declasificare a tronsonului de drum județean DJ 282B cuprins între km 14+531 - 20+935 și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
Hotărârea nr.9/30.03.2023 privind aprobarea menținerii/aderării comunei Andrieșeni, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA PRUTULUI”
Hotărârea nr.8/30.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I și trimestrul III, 2023
Hotărârea nr.7/30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință
Anunț Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori, proba scrisă 21.04.2023, ora 10.00
Hotărârea nr.6/13.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT comuna Andrieșeni - Consiliul Local al comunei Andrieșeni, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență -
Hotărârea nr.5/13.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.4/ 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 25.01.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.3/ 20.01.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu instrumente muzicale a obiectivului: „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.1/ 04.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a bugetului local secțiunea de dezvoltare sursa A din excedentul bugetului local al anilor precedenți
Hotărârea nr.4/31.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.2/31.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în litigiile juridice ale comunei

Anunț Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori, proba scrisă 21.04.2023, ora 10

Comuna Andrieșeni cu sediul în sat Andrieșeni, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

Denumirea postului: muncitor necalificat
Numărul posturilor: 2 posturi vacante
Nivelul postului: funcție de execuție
Compartiment: Administrativ și Gospodărie Comunală
Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
Perioada: nedeterminată

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

1. Publicarea anunțului: 28.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori, proba scrisă 21.04.2023, ora 10.00
Anunț Rezultat selecție dosare Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori, proba scrisă 21.04.2023, ora 10.00
Anunț Rezultat final Concurs de recrutare funcții contractuale vacante muncitori

Vizualizari: 39
Data creare: 28-03-2023 13:38:34

Dispoziții primar 2023Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.1/ 04.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a bugetului local secțiunea de dezvoltare sursa A din excedentul bugetului local al anilor precedenți
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.3/ 20.01.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu instrumente muzicale a obiectivului: „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.4/ 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 25.01.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.11/ 07.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 13.02.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.15/ 27.02.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu costume populare a obiectivului: Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.21/ 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 30.03.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.22/ 28.03.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția lucrărilor de „Alimentare cu energie stație de epurare localitatea Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr. 1003349614/11.08.2020” și „Alimentare cu energie SPAU 1, sat Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr.1003352388/14.08.2020”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.30/ 28.03.2023 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție de muncitor necalificat în compartimentul administrativ și gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.41/ 30.03.2023 privind desființarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.52/ 21.04.2023 privind privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 28.04.2023, ora 14,00

Vizualizari: 44
Data creare: 17-02-2023 14:29:19

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2022
Hotărârea nr.2/31.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în litigiile juridice ale comunei
Hotărârea nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.4/31.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.5/13.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
Hotărârea nr.6/13.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT comuna Andrieșeni - Consiliul Local al comunei Andrieșeni, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență -
Hotărârea nr.7/30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.8/30.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I și trimestrul III, 2023
Hotărârea nr.9/30.03.2023 privind aprobarea menținerii/aderării comunei Andrieșeni, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA PRUTULUI”
Hotărârea nr.10/30.03.2023 privind propunerea de declasificare a tronsonului de drum județean DJ 282B cuprins între km 14+531 - 20+935 și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
Hotărârea nr.11/30.03.2023 privind aprobarea planului local de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.12/30.03.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.13/30.03.2023 privind actualizarea devizului general - rest de executat pentru obiectivul de investiții 2. Canalizare și epurare ape uzate a localității Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.14/30.03.2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între comuna Andrieșeni, județul Iași și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.15/30.03.2023 privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, 2022

Vizualizari: 30
Data creare: 17-02-2023 13:13:59

Anunț dezbatere publică în data de 20 iunie 2022, ora 12

Primăria comunei Andrieșeni, județul Iași, organizează în perioada 20.05.2022 - 20.06.2022 consultarea opiniei publice cu privire la aprobarea documentației de urbanism - P.U.Z. în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire sediu administrativ, fosă, împrejmuire - beneficiar: S.C. Agromixt Spineni S.R.L.

Cu această ocazie se va organiza Dezbatere publică în data de 20 iunie 2022, ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași.

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Anunț dezbatere publică în data de 20 iunie 2022, ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași

Vizualizari: 106
Data creare: 22-05-2022 12:02:30

Publicații de căsătorie 2022Documente pdf
17.04.2022 Publicație de căsătorie Scorțanu Mihai Gabriel și Boca Lavinia Monica
21.04.2022 Publicație de căsătorie Crăcană Cosmin Constantin și Chiriac Loredana Ionela
12.05.2022 Publicație de căsătorie Nistor Cătălin Dumitru și Teșoi Ana-Maria
17.05.2022 Publicație de căsătorie Buleandră Constantin și Boariu Maricica
23.05.2022 Publicație de căsătorie Ghimpu Ionuț și Moisii Georgiana Maria
31.05.2022 Publicație de căsătorie Gavril Andrei Ionuț și Păunaș Alina Petronela
20.06.2022 Publicație de căsătorie Sorocianu Iulian Cosmin și Doboș Roxana Mariana
28.06.2022 Publicație de căsătorie Marin Sergiu Constantin și Bobouțanu Ionela Petronela
06.07.2022 Publicație de căsătorie Boboc Nicolae Adrian și Antochi Alina Cristina
27.07.2022 Publicație de căsătorie Scriminți Alberto Iulian și Olaru Mădălina
01.08.2022 Publicație de căsătorie Romaniuc Mihăiță și Ioniță Adriana Ramona
09.08.2022 Publicație de căsătorie Munteanu Pavel și Moraru Geanina
10.08.2022 Publicație de căsătorie Grădinaru Mihai și Alupoaie Nicoleta
26.08.2022 Publicație de căsătorie Anton Gheorghe și Alupoaie Urmă Maria
12.09.2022 Publicație de căsătorie Rusu Constantin Cristian și Ailoaiei Ana-Maria
05.10.2022 Publicație de căsătorie Gânțu Adrian Florin și Roman Petronela Adelina
05.10.2022 Publicație de căsătorie Puiu Constantin Daniel și Zaharia Magda Nicoleta

Vizualizari: 128
Data creare: 20-04-2022 14:53:10

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022

Unitatea administrativ - teritorială Andrieșeni, județul Iași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 37, 43, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Andrieșeni, conform art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 248
Data creare: 29-03-2022 11:52:23

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2022
Hotărârea nr.2/31.01.2022 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.3/11.02.2022 privind completarea art. 1 din hotărârea Consiliului local al comunei Andrieșeni nr. 44/28.10.2021 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.4/11.02.2022 privind actualizarea bugetului indicativ al proiectului „1. Modernizare drum comunal DC2, km 8+900 - km 15+350, în comuna Andrieșeni, județul Iași; 2. Canalizare și epurare ape uzate localitatea Andrieșeni, județul Iași; 3. Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași; 4. Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii
Hotărârea nr.5/11.02.2022 privind desființarea serviciului social Centrul de zi „Sf. Neculai” Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.6/11.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Hotărârea nr.8/11.02.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2021
Hotărârea nr.9
Hotărârea nr.10/31.03.2022 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 30 iunie 2022, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.11/31.03.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.12/29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.13/31.05.2022 privind validarea dispoziției nr. 55/3.05.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.14/29.06.2022 privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.15/29.05.2022 privind validarea dispoziției nr. 65/23.06.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.16/29.06.2022 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.17/29.06.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.17/29.06.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași - partea a II-a
Hotărârea nr.18/29.06.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 9 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare
Hotărârea nr.19/29.06.2022 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.20/29.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.21/29.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.22/28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2022
Hotărârea nr.23/28.07.2022 privind aprobarea P.U.Z. - Construire sediu administrativ, fosă, împrejmuire - beneficiar S.C. AGRALMIXT S.A. Andrieșeni
Hotărârea nr.24/28.07.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.25/28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.26/28.07.2022 privind aprobarea documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a contractului de concesiune în vederea concesionării terenului extravilan categoria HB, St=30 ha (Iaz Moară - dezafectat/lipsă luciu de apă) amplasat în T20, HB 277, proprietate publică a comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.27/31.08.2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.28/31.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III, 2022
Hotărârea nr.29/20.10.2022 privind validarea dispozițiilor nr. 102/23.09.2022 și nr. 125/27.09.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III, anul 2022
Hotărârea nr.30/20.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.31/24.11.2022 privind alocarea sumelor necesare pentru darurile oferite copiilor și pentru datinile și obiceiurile organizare cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.32/24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.33/21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.34/21.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Hotărârea nr.35/21.12.2022 privind validarea dispoziției nr. 191/06.12.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea a bugetului de venituri și cheltuieli
Hotărârea nr.36/21.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizari: 185
Data creare: 21-02-2022 16:46:16

Bilanțuri contabile 2021


Vizualizari: 174
Data creare: 08-02-2022 20:49:44

Dispoziții primar 2022Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.2/ 25.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.01.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.7/ 04.02.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 11.02.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.13/ 22.02.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință extraordinară în data de 23.02.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.33/ 25.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.03.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.50/ 19.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție pentru achiziționare tuburi din beton
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.51/ 21.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.04.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.55/ 03.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.56/ 13.05.2022 privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.57/ 18.05.2022 privind actualizarea Comitetului local pentru Situații de Urgență Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.58/ 18.05.2022 privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.59/ 25.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 31.05.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.61/ 15.06.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu verificarea și validarea declarațiilor de avere și interese depuse de către deponenții din cadrul instituției
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.62/ 17.06.2022 privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.63/ 17.06.2022 privind constituirea Comisiei pentru recepția echipamentelor și a montajului acestora la obiectivul: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.64/ 17.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție a pieselor achiziționate și montarea acestora la camion autobasculanta Man
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.65/ 23.06.2022 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.66/ 23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.06.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.73/ 30.06.2022 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției publice de conducere de secretar general al comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.74/ 30.06.2022 privind desemnarea domnului Ștefură Mihai, viceprimarul comunei Andrieșeni, județul Iași, ca responsabil cu supravegherea executării obligației de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.75/ 07.07.2022 privind desemnarea unui reprezentant al instituției în Comisia de evaluare a pagubelor produse de secetă pedologică
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.77/ 20.07.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de Procedură Civilă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.78/ 22.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.91/ 25.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 31 august 2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.96/ 25.08.2022 privind desemnarea unui membru în comisia de soluționare a contestațiilor la lucrările de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.98/ 31.08.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 4400/24.08.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.101/ 20.09.2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea unui expert cooptat achiziții publice în cadrul procedurii derulată pentru atribuirea contractelor având ca obiect dotările specifice în cadrul obiectivelor: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.102/ 23.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.125/ 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.130/ 30.09.2022 privind aprobarea completării Planului anual al achizițiilor publice a comunei Andrieșeni, județul Iași pentru anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.131/ 13.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 20.10.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.138/ 14.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție a centralei termice la Școala Primară Spineni, comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.139/ 14.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 5593/24.10.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.186/ 18.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.188/ 25.11.2022 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu mobilier a obiectivelor: „Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași” și „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.191/ 06.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.193/ 09.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție a branșamentelor electrice PAINP PT1 Buhăeni, PT2 Fântânele și PT3 Spineni din comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.194/ 14.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție a dotării audio, echipamente și accesorii computer pentru obiectivele: „Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași” și „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.195/ 14.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru contractul de lucrări nr. 2737/25,06,2019 având ca obiect „Lucrări de construcție trotuare de beton, cu grosimea de maxim 12 cm, armat cu plasă sudată”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.196/ 15.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.197/ 19.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 6143/29.11.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.200/ 21.12.2022 privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale comunei Andrieșeni și constituirea comisiei de analiză a bunurilor propuse la casare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.201/ 28.12.2022 privind promovarea cu caracter temporar a doamnei Bouțu Iulia, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, în funcția publică de conducere vacantă de secretar general al comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.215/ 29.12.2022 privind aprobarea programării concediului de odihnă în anul 2023 pentru primar, viceprimar, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.216/ 29.12.2022 privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice al comunei Andrieșeni, județul Iași pentru anul 2023

Vizualizari: 175
Data creare: 08-02-2022 11:57:36

Impozite și taxe pe anul 2022Linkuri externe
Hotărârea nr.54/16.12.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
https://www.comunaandrieseni.ro/ari2_3067-impozite_si_taxe_pe_anul_2022.html

Vizualizari: 174
Data creare: 06-01-2022 12:49:17

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie


În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și a H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia și mai ales pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă anexăm Formularul PDF inteligent împreună cu un link unde puteți găsi tutorialul cu informații referitoare la modalitatea de completare.

Fișierul pdf inteligent conține 3 părți:
- Formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere din HG 1073/2021 unde se încarcă datele solicitate
- Formularul Persoane pentru cei care au mulți membri de familie și nu încap în formularul sta Citeste mai mult...

Foto
Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie

Documente pdf
Document PDF inteligent care conține: Formularul Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială; Formularul Persoane; Formularul Documente

Linkuri externe
Tutorial de completare PDF inteligent
https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo

Vizualizari: 306
Data creare: 09-11-2021 09:29:13

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.2/28.01.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
Hotărârea nr.3/28.01.2021 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.4/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.5/28.01.2021 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.6/28.01.2021 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.7/28.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Comunitare Consultative
Hotărârea nr.8/28.01.2021 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Andrieșeni pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea includerii în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași, a clădirilor unităților de învățământ de pe raza comunei
Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Andrieșeni, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare comunei Andrieșeni, județul Iași, tranzitate de traseele județene, pentru Noul program de transport public județean de persoane prin curse regulate
Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor imobile (drumuri, poduri și podețe) aparținând domeniului public și privat al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2020
Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind actualizarea listei bunurilor de retur ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași administrate de operatorul APAVITAL S.A. Iași
Hotărârea nr.17/31.03.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
Hotărârea nr.18/31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune neatribute, aparținând domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.19/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării unui număr de 9630 buc. puieți forestieri și de ornament în vederea plantării acestora pe marginea drumurilor din domeniul public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.20/31.03.2021 privind stabilirea graficului de ședințe ale Consiliului local pentru trim. II, 2021
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind alegerea președinților de ședință
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului local Andrieșeni nr. 35/30 noiembrie 2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.27/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.28/30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2021
Hotărârea nr.29/30.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobaea comisionului de garantare
Hotărârea nr.30/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.31/30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Zvarăște Elena
Hotărârea nr.32/30.07.2021 de revocare a hotărârii Consiliului Local Andrieșeni nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului Local Andrieșeni nr.35/30.11.2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.33/30.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.35/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.37/31.08.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Andrieșeni a debitelor ce reprezintă amenzi contravenționale
Hotărârea nr.38/29.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.39/29.09.2021 privind aprobarea și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri DC 2 - 210ml și DS 428 - 190ml în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.40/29.09.2021 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.41/29.09.2021 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.42/29.09.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.43/28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021
Hotărârea nr.44/28.10.2021 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.45/28.10.2021 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași - faza a II-a”
Hotărârea nr.46/28.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.47/28.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiuliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, ca membru în comisia de evaluare a probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni
Hotărârea nr.48/25.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.49/25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. IV, 2021
Hotărârea nr.50/25.11.2021 privind aderarea comunei Andrieșeni, județul Iași la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”
Hotărârea nr.51/25.11.2021 privind aprobarea încheierii contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
Hotărârea nr.52/16.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021
Hotărârea nr.53/16.12.2021 privind alocarea sumei de 15000 lei pentru darurile oferite copiilor și a sumei de 5000 lei pentru datinile și obiceiurile organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.54/16.12.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea nr.55/16.12.2021 privind validarea dispoziției primarului comunei Andrieșeni, județul Iași nr. 139/13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021

Vizualizari: 246
Data creare: 05-07-2021 22:51:43

Procese verbale încheiate în urma ședințelor de lucru ale C. L. Andrieșeni - 2021Documente pdf
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 28 ianuarie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 24 februarie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 31 martie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 22 aprilie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 31 mai 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 10 iunie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 30 iulie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 31 august 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 29 septembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 28 octombrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 25 noiembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 16 decembrie 2021

Vizualizari: 221
Data creare: 05-07-2021 22:46:23

Dispoziții primar 2021Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.6/ 22.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 28.01.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.23/ 18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 24.02.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.31/ 25.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.03.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.39/ 16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 22.02.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.46/ 24.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.05.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.54/ 09.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință extraordinară în data de 10.06.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.67/ 23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 30.07.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.78/ 25.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.08.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.88/ 29.09.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.09.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.110/ 22.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 28.10.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.115/ 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 25.11.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.138/ 10.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 16.12.2021, ora 14,00

Vizualizari: 288
Data creare: 25-01-2021 15:53:18

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Comuna este alcătuită din șapte sate: Andrieșeni, Buhăeni, Drăgănești, Epureni, Fântânele, Glăvănești și Spineni, având o suprafață de 9200 ha și o populație de cca. 4100 locuitori.

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energieMăsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie