Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022


PRIMĂRIA --> Primar --> Dispoziţii

Dispoziții primar 2023Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.1/ 04.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a bugetului local secțiunea de dezvoltare sursa A din excedentul bugetului local al anilor precedenți
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.3/ 20.01.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu instrumente muzicale a obiectivului: „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.4/ 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 25.01.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.11/ 07.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 13.02.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.15/ 27.02.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu costume populare a obiectivului: Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.21/ 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 30.03.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.22/ 28.03.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția lucrărilor de „Alimentare cu energie stație de epurare localitatea Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr. 1003349614/11.08.2020” și „Alimentare cu energie SPAU 1, sat Andrieșeni, comuna Andrieșeni, județul Iași, conform ATR nr.1003352388/14.08.2020”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.30/ 28.03.2023 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea cu contract de muncă pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție de muncitor necalificat în compartimentul administrativ și gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.41/ 30.03.2023 privind desființarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.52/ 21.04.2023 privind privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 28.04.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.77/ 23.05.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 29.05.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.78/ 29.05.2023 privind aprobarea Planului de integritate la nivelul comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.79/ 29.05.2023 privind constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice în cadrul comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.80/ 29.05.2023 privind constituirea grupului de lucru în vederea implementării metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.81/ 29.05.2023 privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.83/ 31.05.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 06.06.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.91/ 12.06.2023 privind constituirea comisiei de recepție pentru contractul de lucrări nr. 1960/02.05.2023 având ca obiect principal furnizarea a 1960mc, piatră spartă (amestec agregate 0-63mm)
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.92/ 14.06.2023 privind constituirea comisiei de recepție a achiziționării de mobilier urban și adăposturi pentru stații de autobuz
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.96/ privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.97/ 26.06.2023 privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.101/ 04.07.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 10.07.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.103/ 11.07.2023 privind delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.104/ 12.07.2023 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a atribuțiilor de secretar general al comunei de către doamna Bouțu Iulia
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.108/ 21.07.2023 privind aprobarea modificării Planului anual al achizițiilor publice a comunei Andrieșeni, județul Iași pentru anul 2023
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.114/ 31.07.2023 privind desemnarea unui membru în comisia de soluționare a contestațiilor la lucrările de înregistrare sistematică în sistemul de cadastru și carte funciară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.115/ 25.08.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 31.08.2023, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.116/ 29.08.2023 privind constituirea comisiei de recepție pentru contractul de furnizare piatră concasată nr. 3707/10.08.2023

Vizualizari: 85
Data creare: 17-02-2023 14:29:19

Dispoziții primar 2022Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.2/ 25.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.01.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.7/ 04.02.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 11.02.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.13/ 22.02.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință extraordinară în data de 23.02.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.33/ 25.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.03.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.50/ 19.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție pentru achiziționare tuburi din beton
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.51/ 21.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.04.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.55/ 03.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.56/ 13.05.2022 privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.57/ 18.05.2022 privind actualizarea Comitetului local pentru Situații de Urgență Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.58/ 18.05.2022 privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.59/ 25.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 31.05.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.61/ 15.06.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu verificarea și validarea declarațiilor de avere și interese depuse de către deponenții din cadrul instituției
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.62/ 17.06.2022 privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.63/ 17.06.2022 privind constituirea Comisiei pentru recepția echipamentelor și a montajului acestora la obiectivul: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.64/ 17.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție a pieselor achiziționate și montarea acestora la camion autobasculanta Man
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.65/ 23.06.2022 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.66/ 23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.06.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.73/ 30.06.2022 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției publice de conducere de secretar general al comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.74/ 30.06.2022 privind desemnarea domnului Ștefură Mihai, viceprimarul comunei Andrieșeni, județul Iași, ca responsabil cu supravegherea executării obligației de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.75/ 07.07.2022 privind desemnarea unui reprezentant al instituției în Comisia de evaluare a pagubelor produse de secetă pedologică
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.77/ 20.07.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de Procedură Civilă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.78/ 22.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.91/ 25.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 31 august 2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.96/ 25.08.2022 privind desemnarea unui membru în comisia de soluționare a contestațiilor la lucrările de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.98/ 31.08.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 4400/24.08.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.101/ 20.09.2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea unui expert cooptat achiziții publice în cadrul procedurii derulată pentru atribuirea contractelor având ca obiect dotările specifice în cadrul obiectivelor: „Amenajare spațiu la Căminul Cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.102/ 23.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.125/ 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.130/ 30.09.2022 privind aprobarea completării Planului anual al achizițiilor publice a comunei Andrieșeni, județul Iași pentru anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.131/ 13.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară în data de 20.10.2022, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.138/ 14.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție a centralei termice la Școala Primară Spineni, comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.139/ 14.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 5593/24.10.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.186/ 18.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.188/ 25.11.2022 privind constituirea comisiei pentru recepția dotării cu mobilier a obiectivelor: „Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași” și „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.191/ 06.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.193/ 09.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție a branșamentelor electrice PAINP PT1 Buhăeni, PT2 Fântânele și PT3 Spineni din comuna Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.194/ 14.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție a dotării audio, echipamente și accesorii computer pentru obiectivele: „Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași” și „Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii culturale specifice zonei, în comuna Andrieșeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.195/ 14.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru contractul de lucrări nr. 2737/25,06,2019 având ca obiect „Lucrări de construcție trotuare de beton, cu grosimea de maxim 12 cm, armat cu plasă sudată”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.196/ 15.12.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.197/ 19.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție și montare a bunurilor achiziționate conform contractului de furnizare nr. 6143/29.11.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.200/ 21.12.2022 privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale comunei Andrieșeni și constituirea comisiei de analiză a bunurilor propuse la casare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.201/ 28.12.2022 privind promovarea cu caracter temporar a doamnei Bouțu Iulia, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, în funcția publică de conducere vacantă de secretar general al comunei Andrieșeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.215/ 29.12.2022 privind aprobarea programării concediului de odihnă în anul 2023 pentru primar, viceprimar, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.216/ 29.12.2022 privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice al comunei Andrieșeni, județul Iași pentru anul 2023

Vizualizari: 208
Data creare: 08-02-2022 11:57:36

Dispoziții primar 2021Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.6/ 22.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 28.01.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.23/ 18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 24.02.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.31/ 25.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.03.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.39/ 16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 22.02.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.46/ 24.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.05.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.54/ 09.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință extraordinară în data de 10.06.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.67/ 23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 30.07.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.78/ 25.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 31.08.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.88/ 29.09.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 29.09.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.110/ 22.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 28.10.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.115/ 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 25.11.2021, ora 14,00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ANDRIEȘENI nr.138/ 10.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Andrieșeni în ședință ordinară în data de 16.12.2021, ora 14,00

Vizualizari: 318
Data creare: 25-01-2021 15:53:18

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Comuna este alcătuită din șapte sate: Andrieșeni, Buhăeni, Drăgănești, Epureni, Fântânele, Glăvănești și Spineni, având o suprafață de 9200 ha și o populație de cca. 4100 locuitori.

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energieMăsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie