Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 24.03.2022


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2022
Hotărârea nr.2/31.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în litigiile juridice ale comunei
Hotărârea nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.4/31.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.5/13.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
Hotărârea nr.6/13.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT comuna Andrieșeni - Consiliul Local al comunei Andrieșeni, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență -
Hotărârea nr.7/30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.8/30.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I și trimestrul III, 2023
Hotărârea nr.9/30.03.2023 privind aprobarea menținerii/aderării comunei Andrieșeni, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA PRUTULUI”
Hotărârea nr.10/30.03.2023 privind propunerea de declasificare a tronsonului de drum județean DJ 282B cuprins între km 14+531 - 20+935 și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
Hotărârea nr.11/30.03.2023 privind aprobarea planului local de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.12/30.03.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.13/30.03.2023 privind actualizarea devizului general - rest de executat pentru obiectivul de investiții 2. Canalizare și epurare ape uzate a localității Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.14/30.03.2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între comuna Andrieșeni, județul Iași și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.15/30.03.2023 privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, 2022
Hotărârea nr.16/28.04.2023 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2023-2024
Hotărârea nr.17/28.04.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 4 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare
Hotărârea nr.18/28.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. II, 2023
Hotărârea nr.19/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.20/28.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.21/29.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. II, 2023
Hotărârea nr.22/29.05.2023 privind aprobarea aderării/susținerii/participării comunei Andrieșeni, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației „Grupul de acțiune locală Valea Prutului” care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023-2027
Hotărârea nr.23/06.06.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT Andrieșeni - Consiliul Local al comunei Andrieșeni, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin PNRR
Hotărârea nr.24/06.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.25/10.07.2023 privind validarea dispoziției nr. 96/26 iunie 2023 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
Hotărârea nr.26/10.07.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Andrieșeni, în AGA ADIS Iași în vederea aprobării ajustării tarifului de colectare și transport a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” din județul Iași
Hotărârea nr.27/10.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2023
Hotărârea nr.28/31.08.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 11 zile a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA - IFN) și aprobarea comisionului de garantare
Hotărârea nr.29/31.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2023
Hotărârea nr.30/31.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.31/31.08.2023 privind neasumarea responsabilității și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României

Vizualizari: 66
Data creare: 17-02-2023 13:13:59

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2022
Hotărârea nr.2/31.01.2022 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.3/11.02.2022 privind completarea art. 1 din hotărârea Consiliului local al comunei Andrieșeni nr. 44/28.10.2021 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.4/11.02.2022 privind actualizarea bugetului indicativ al proiectului „1. Modernizare drum comunal DC2, km 8+900 - km 15+350, în comuna Andrieșeni, județul Iași; 2. Canalizare și epurare ape uzate localitatea Andrieșeni, județul Iași; 3. Înființare centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (amenajare clădire existentă) în comuna Andrieșeni, județul Iași; 4. Amenajare spațiu la Căminul cultural pentru conservarea și valorificarea moștenirii
Hotărârea nr.5/11.02.2022 privind desființarea serviciului social Centrul de zi „Sf. Neculai” Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.6/11.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Hotărârea nr.8/11.02.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2021
Hotărârea nr.9
Hotărârea nr.10/31.03.2022 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 30 iunie 2022, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.11/31.03.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.12/29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.13/31.05.2022 privind validarea dispoziției nr. 55/3.05.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.14/29.06.2022 privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.15/29.05.2022 privind validarea dispoziției nr. 65/23.06.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II, 2022
Hotărârea nr.16/29.06.2022 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.17/29.06.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.17/29.06.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași - partea a II-a
Hotărârea nr.18/29.06.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 9 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare
Hotărârea nr.19/29.06.2022 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.20/29.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.21/29.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.22/28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2022
Hotărârea nr.23/28.07.2022 privind aprobarea P.U.Z. - Construire sediu administrativ, fosă, împrejmuire - beneficiar S.C. AGRALMIXT S.A. Andrieșeni
Hotărârea nr.24/28.07.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.25/28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.26/28.07.2022 privind aprobarea documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a contractului de concesiune în vederea concesionării terenului extravilan categoria HB, St=30 ha (Iaz Moară - dezafectat/lipsă luciu de apă) amplasat în T20, HB 277, proprietate publică a comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.27/31.08.2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.28/31.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III, 2022
Hotărârea nr.29/20.10.2022 privind validarea dispozițiilor nr. 102/23.09.2022 și nr. 125/27.09.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III, anul 2022
Hotărârea nr.30/20.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.31/24.11.2022 privind alocarea sumelor necesare pentru darurile oferite copiilor și pentru datinile și obiceiurile organizare cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.32/24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.33/21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2022
Hotărârea nr.34/21.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Hotărârea nr.35/21.12.2022 privind validarea dispoziției nr. 191/06.12.2022 a primarului comunei Andrieșeni, județul Iași privind rectificarea a bugetului de venituri și cheltuieli
Hotărârea nr.36/21.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizari: 221
Data creare: 21-02-2022 16:46:16

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.2/28.01.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
Hotărârea nr.3/28.01.2021 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.4/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.5/28.01.2021 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.6/28.01.2021 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.7/28.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Comunitare Consultative
Hotărârea nr.8/28.01.2021 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Andrieșeni pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea includerii în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași, a clădirilor unităților de învățământ de pe raza comunei
Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Andrieșeni, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare comunei Andrieșeni, județul Iași, tranzitate de traseele județene, pentru Noul program de transport public județean de persoane prin curse regulate
Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor imobile (drumuri, poduri și podețe) aparținând domeniului public și privat al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2020
Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind actualizarea listei bunurilor de retur ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași administrate de operatorul APAVITAL S.A. Iași
Hotărârea nr.17/31.03.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
Hotărârea nr.18/31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune neatribute, aparținând domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.19/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării unui număr de 9630 buc. puieți forestieri și de ornament în vederea plantării acestora pe marginea drumurilor din domeniul public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.20/31.03.2021 privind stabilirea graficului de ședințe ale Consiliului local pentru trim. II, 2021
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind alegerea președinților de ședință
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului local Andrieșeni nr. 35/30 noiembrie 2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.27/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.28/30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2021
Hotărârea nr.29/30.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobaea comisionului de garantare
Hotărârea nr.30/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.31/30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Zvarăște Elena
Hotărârea nr.32/30.07.2021 de revocare a hotărârii Consiliului Local Andrieșeni nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului Local Andrieșeni nr.35/30.11.2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.33/30.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.35/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.37/31.08.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Andrieșeni a debitelor ce reprezintă amenzi contravenționale
Hotărârea nr.38/29.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.39/29.09.2021 privind aprobarea și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri DC 2 - 210ml și DS 428 - 190ml în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.40/29.09.2021 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.41/29.09.2021 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.42/29.09.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.43/28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021
Hotărârea nr.44/28.10.2021 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași”
Hotărârea nr.45/28.10.2021 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Andrieșeni, județul Iași - faza a II-a”
Hotărârea nr.46/28.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.47/28.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiuliului local al comunei Andrieșeni, județul Iași, ca membru în comisia de evaluare a probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni
Hotărârea nr.48/25.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.49/25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. IV, 2021
Hotărârea nr.50/25.11.2021 privind aderarea comunei Andrieșeni, județul Iași la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”
Hotărârea nr.51/25.11.2021 privind aprobarea încheierii contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
Hotărârea nr.52/16.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021
Hotărârea nr.53/16.12.2021 privind alocarea sumei de 15000 lei pentru darurile oferite copiilor și a sumei de 5000 lei pentru datinile și obiceiurile organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.54/16.12.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea nr.55/16.12.2021 privind validarea dispoziției primarului comunei Andrieșeni, județul Iași nr. 139/13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV, 2021

Vizualizari: 281
Data creare: 05-07-2021 22:51:43

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Comuna este alcătuită din șapte sate: Andrieșeni, Buhăeni, Drăgănești, Epureni, Fântânele, Glăvănești și Spineni, având o suprafață de 9200 ha și o populație de cca. 4100 locuitori.

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie

Măsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energieMăsuri de aplicare a Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie