Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.2/28.01.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
Hotărârea nr.3/28.01.2021 privind prelungirea termenului de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Andrieșeni, județul Iași, până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii
Hotărârea nr.4/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizat de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.5/28.01.2021 privind aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată
Hotărârea nr.6/28.01.2021 privind organizarea unităților de învățământ din comuna Andrieșeni, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.7/28.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Comunitare Consultative
Hotărârea nr.8/28.01.2021 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Andrieșeni pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea includerii în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași, a clădirilor unităților de învățământ de pe raza comunei
Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Andrieșeni, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare comunei Andrieșeni, județul Iași, tranzitate de traseele județene, pentru Noul program de transport public județean de persoane prin curse regulate
Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor imobile (drumuri, poduri și podețe) aparținând domeniului public și privat al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Andrieșeni, județul Iași pe anul 2020
Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind actualizarea listei bunurilor de retur ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași administrate de operatorul APAVITAL S.A. Iași
Hotărârea nr.17/31.03.2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
Hotărârea nr.18/31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune neatribute, aparținând domeniului public al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.19/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării unui număr de 9630 buc. puieți forestieri și de ornament în vederea plantării acestora pe marginea drumurilor din domeniul public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.20/31.03.2021 privind stabilirea graficului de ședințe ale Consiliului local pentru trim. II, 2021
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind alegerea președinților de ședință
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului local Andrieșeni nr. 35/30 noiembrie 2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.27/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.28/30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, 2021
Hotărârea nr.29/30.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire cu 12 luni a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție nr. 578/18.12.2015 emisă de către (FNGCIMM SA-IFN) și aprobaea comisionului de garantare
Hotărârea nr.30/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.31/30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Zvarăște Elena
Hotărârea nr.32/30.07.2021 de revocare a hotărârii Consiliului Local Andrieșeni nr.22/22.04.2021 privind efectuarea unor modificări în anexa la hotărârea Consiliului Local Andrieșeni nr.35/30.11.2010 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Andrieșeni
Hotărârea nr.33/30.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.34/30.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Andrieșeni, județul Iași
Hotărârea nr.35/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe tr. III, 2021
Hotărârea nr.36/31.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași, ca urmare a înființării unui post de muncitor necalificat
Hotărârea nr.37/31.08.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Andrieșeni a debitelor ce reprezintă amenzi contravenționale

Vizualizari: 27
Data creare: 05-07-2021 22:51:43

Comuna Andrieșeni - așezare geografică

Comuna este alcătuită din șapte sate: Andrieșeni, Buhăeni, Drăgănești, Epureni, Fântânele, Glăvănești și Spineni, având o suprafață de 9200 ha și o populație de cca. 4100 locuitori.